KCETAŞ Gerçek Zamanlı İşletme Verileri Entegrasyonu, Altyapısı ve Analitik Araçları odaklı pilot projenin sonuçlarını paylaştığımız bu sunumda sizleri de aramızda görmek istiyoruz

Projenin detaylarını paylaşacağımız bu sunumda, OSIsoft PI System’nin diğer Türk dağıtım şirketlerinde kurgulanabilmesinin yollarını da değerlendireceğiz.

Sunucular, dağıtım şebekeleri, trafo merkezleri, ticarethane ve mesken sayaçları, ve haberleşme altyapısı gibi farklı ve isole veri kaynaklarından gelen verilerin entegrasyonu konusunda özgün bir yaklaşımı paylaşacaklar. KCETAŞ, dağıtım sistemi modeli kaynaklı bilgilerin fiziksel şebeke bilgileriyle birleştirilmesinin, dağıtım şebekesi ve cihazlarının görünürlüğünü arttırması yanında günlük gerçekleştirilen işlemleri nasıl kolaylaştırdığını gösterecek.

Dijital Kurumlarda PI System

Dijital dönüşüme hazır mısınız? Bugün, dünyanın itici gücü veri. Nereye baksak veri var. İşletme verileri her yerde. Temel zorluk, ihtiyacını duyduğumuz verileri, doğru zamanda, fark yaratabilecek doğru insanlara aktarmak. PI System ile Dünyanızı Değiştirebilirsiniz. 

Ajanda

5 Kasım 2019 Salı
12:00 - 13:00
Kayıt ve Yemekli Açılış Resepsiyonu
 
13:00 - 13:15
Açılış ve Tanıtımlar (OSIsoft, USTDA, KCETAŞ, ELDER, Aven Yazılım)
 
13:15 - 13:30
USTDA: US Trade and Development Agency tanıtımı
United States Trade and Development Agency, ilişkili ülkelerde sürdürülebilir altyapı geliştirilmesi ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması hedeflerine yönelik proje hazırlama ve ortaklıklar oluşturma aktivitelerine sağladığı finansman destekleriyle, Amerikan şirketlerinin ve ürünlerinin ihracat fırsatlarıyla buluşmasına önayak olmaktadır. 
13:30 - 14:15
OSIsoft: PI System nedir ve Dağıtım şirketlerine ne tür faydalar sağlar? Geçmişiniz
Geleceğinizi etkiler: Rekabetçi kalabilmenin yolu, sürekli ilerlemekten, kendini geliştirmekten ve süreçleri hızlandırmaktan geçer. Ancak, bu iyileştirmelerin nerede ve nasıl yapılacağını belirleyecek olan veriler eğer birbirleriyle uyumsuz farklı sistemlerde gömülü ise, bu süreç çok da kolay olmayabilir. Bu sunumda, OSIsoft’un PI System’i nasıl konumlandırdığını, PI System’in çok sayıdaki kaynaktan gelen yüksek miktar ve çözünürlükteki zaman-damgalı verileri toplama, analiz etme, izleme ve süreçlerin farklı noktalarındaki insanlar ve sistemler ile paylaşma yeteneklerini anlatacağız. PI System yardımıyla anahtar verilere ve içerdikleri eğilimlere ulaşabilmek, lider firmalara çok daha etkili süreç iyileştirmeleri yapabilme ve nihayetinde kapsamlı iş dönüşümlerini başarıyla gerçekleştirebilme imkânı sağladı. PI System operasyonel zekanın aslı – ve astarı – da bu. 
14:15 - 14:45
Ara
 
14:45 - 14:50
ELDER Sunumu
 
14:50 - 15:35
KCETAŞ Sunumu ve Proje Özet ve Kazanımları
Gerçek-zamanlı işletme verilerinin, bir altyapı ve üzerinde çalışan analitik araçlar ile nasıl bütünleşebildiğini; bunun varlıklar üzerinde Otomatik İzleme, Analiz yapabilme ve Otomatik Bildirimler gönderilmesi imkanları yoluyla, sistemlerin güvenliğini riske atmadan KCETAŞ’a sağladığı yararları öğreneceksiniz. Sunumda aynı zamanda, aynı faydaları sizlere de çok kısa bir zaman içinde sağlayabilmenin yollarından bahsedeceğiz, önerilerde bulunacağız. Sunumu bir tartışma paneli ve soru-cevap bölümü ile sonlandıracağız. 
15:35 - 16:00
Q&A
 
16:00 - 17:00
Kapanış
 

USTDA Hakkında

US Trade and Development Agency, Amerikan özel sektörünü gelişmekte olan orta-gelir seviyesi ülkelerdeki altyapı projelerine bağlayan bağımsız bir kuruluştur. USTDA finansmanı, Amerikan sektör uzmanlarının fizibilite çalışmaları yapabilmesine, pilot projeler gerçekleştirmesine ve farklı alanlarda teknik destek sağlayabilmesine imkân sağlamaktadır. Kurum aynı zamanda proje sponsorları ile Amerikan firmalarını geri-ticaret misyonu kapsamında bir araya getirmekte, önemli noktalardaki insanları Amerika’ya getirerek onlara Amerikan ürün ve hizmetlerinin tasarım, üretim ve işletme süreçlerini tanıtmaktadır. Kurumun yapısı “kazan-kazan” sonuçlar vermektedir: Amerikan firmaları üst seviye kara alıcılara ulaşabilirken, okyanus ötesi ortaklar da altyapı hedefleri çerçevesinde en yeni ve en uygun çözümlerle tanışabilmektedirler. 

Yer

 
Adres: Söğütözü, Kizilirmak Mah. Muhsin Yazicioglu Cad. No: 1, 06520 Ankara, Turkey
 
Telefon: +90 312 248 88 88

Neden Katılmalısınız?

İster firma süreçlerinizi iyileştirmenin yollarını arayor ve OSIsoft teknolojisi ile yeni tanışıyor olun, ister mevcut altyapınızın kullanımında yeni yollar arayan bir PI System uzmanı olun, bu toplantı sizin için önemli bilgiler içerecektir. 
 
Hem OSIsoft uzmanlarından hem de PI System kullanıcılarından sunumlar içeren bu workshop, gerçek-zamanlı karar-süreçlerinin verilerle nasıl desteklenebildiğini gösterecektir.  

Sorularınız için 

emea_events@osisoft.com adresinden bize ulaşabilirsiniz